Wprowadzenie

Dziękujemy za użycie Rentola. Rentola to jeden z najinteligentniejszych portali mieszkaniowych na rynku. Rentola jest częścią Boost Media Limited, która koncentruje się głównie na rynku nieruchomości, w tym mieszkalnictwie i marketingu mieszkań do wynajęcia. Jako użytkownik Rentola lub subskrybent Rentola zgadzasz się na nasze warunki. Witryna, reklamy i treści, a także usługi subskrypcji zostały udostępnione przez Boost Media Limited, 112c High Street, Hadleigh, Suffolk IP7 5EL Ipswich, United Kingdom. Numer firmy: 14229923, VAT: GB 436679944

Podanie

Na stronie Rentola można utworzyć agenta wyszukiwania domów, ogłoszenia domowe lub subskrypcję. W odpowiednich kategoriach i obszarach użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od następujących działań:

Użytkownik zgadza się, że naruszenie powyższych zasad spowoduje natychmiastowe usunięcie ogłoszenia, agenta wyszukiwania i profilu użytkownika na stronie Rentola.

Prawo do odwołania

Kupując usługi Rentola, masz 14-dniowe prawo do rezygnacji z zakupu, jeśli zakupiony produkt nie będzie używany. Podczas tworzenia użytkownika i dokonywania zakupu zakupiony produkt zostaje oddany do użytku.

Kupując subskrypcję, powiadamiamy Cię, że subskrybujesz subskrypcję, która jest odnawiana co 28 dni na 189 zł. Subskrypcję można wypowiedzieć za natychmiastowym wypowiedzeniem do końca bieżącego okresu. Nie zwrócimy żadnych zapłaconych kwot, chyba że wystąpi błąd techniczny. W przypadku błędu technicznego subskrybent musi dostarczyć dokumentację do Regulaminu.

Nadużycie Rentola

Zachęcamy do pisania do nas e-mailem [email protected], jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub zobaczysz obraźliwe treści, abyśmy mogli zapewnić wysoką jakość reklam mieszkaniowych na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia przechowywanych treści i podjęcia środków technicznych i prawnych w celu wykluczenia użytkowników z naszej witryny, jeśli uważamy, że powodują problemy lub że ich działania są niezgodne z treścią lub duchem naszych zasad.

Możemy podjąć decyzję o zastosowaniu niektórych z tych środków, usunięciu zapisanej zawartości lub wykluczeniu użytkownika z naszej witryny. Rentola nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie naszej strony, usług ani za nieautoryzowane lub nielegalne treści lub korzystanie przez użytkowników z naszej strony lub usług.

Dystrybucja twojego ogłoszenia mieszkaniowego

Niektóre z naszych funkcji mogą wyświetlać Twoje treści z innych źródeł dla osób poszukujących domu. W tym gazety, niepowiązane witryny internetowe lub inne witryny internetowe, które są częścią naszej sieci reklamowej - a także nasze sieci społecznościowe; w tym grupy na Facebooku, a także strony i Instagram.

Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że Twoje treści mogą być wyświetlane na tych platformach, a także w sieciach społecznościowych i witrynach internetowych.

Prawa do treści

Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać naszej strony internetowej ani jej zawartości, praw autorskich ani znaków towarowych. Tworząc treści w serwisach Rentola, użytkownik udziela Rentola nieograniczonego, bezpłatnego, nieodwołalnego prawa do publikowania, modyfikowania i kopiowania całości lub części tych treści. Dotyczy to danych, tekstów i obrazów. Rentola} korzysta z tego prawa do przechowywania i wyświetlania Twoich reklam oraz do celów marketingowych na naszych własnych stronach i w naszej sieci, która obejmuje wspomniane wyżej platformy mediów społecznościowych.

Ponadto użytkownik zgadza się przyznać Rentola prawo do zapobiegania i ścigania kopiowania przez osoby trzecie lub nieuzasadnionego wykorzystania całości lub części treści stworzonych przez użytkownika w naszych serwisach, w tym w przypadku przeszukiwania serwisów Rentola, do których przekazywane są treści.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza Twoich praw do korzystania z treści, w tym danych, tekstów i obrazów, które tworzysz w serwisie Rentola.

Naruszenie

Uprawnieni właściciele praw autorskich, znaków towarowych lub innych niematerialnych praw majątkowych mogą zgłaszać reklamowane treści, które naruszają ich prawa, i żądać usunięcia tych treści. Podczas zgłaszania do [email protected] wysyłana jest wiadomość e-mail, w której pole tematu jest oznaczone „Zgłoszenie naruszenia praw autorskich” i zawiera szczegółowy opis naruszenia.

Ceny i płatności

Zostaniesz poinformowany o cenie i płatności przed dokonaniem zakupu usługi. Twoja subskrypcja w Rentola} kosztuje 4,99 zł przez pierwsze 7 dni. Następnie naliczana jest cena 189 zł, a abonament opłacany jest co 28 dni.

Nasze ceny są podane w PLN i mogą się od czasu do czasu zmieniać. Twoje płatności nie podlegają zwrotowi i jesteś odpowiedzialny za zapłacenie w przypadku odrzucenia płatności początkowej.

Informacja bankowa
Reg. nr: 2360
Nr konta: 0729357243
Nazwa konta: Driftskonto
IBAN: DK2820000729357243
Szybki: NDEADKKK

Reklamy

Rentola oferuje, że każdy, kto posiada dom do wynajęcia, może zamieścić ogłoszenie na naszym portalu. Po utworzeniu ogłoszenia jest ono zapisywane w naszej bazie danych, gdzie jest sprawdzane przed opublikowaniem dla potencjalnych najemców.

Agent wyszukiwania

Wszyscy szukający domów mogą tutaj utworzyć darmowego agenta wyszukiwania .

Subskrypcja

Subskrypcja trwa 28 dni i jest automatycznie odnawiana na koniec każdego okresu subskrypcji. Masz okres próbny 7 dni, a Twoja subskrypcja jest ważna od momentu zarejestrowania się i otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o użytkowniku i haśle.

Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie na stronie swojego profilu, aż do końca bieżącego okresu subskrypcji.

Opłata za subskrypcję jest automatycznie pobierana na koniec okresu subskrypcji z konta wskazanego podczas tworzenia subskrypcji. Nie otrzymasz wiadomości e-mail powiadamiającej o obciążeniu.

Bezpieczeństwo

Skontaktuj się niezwłocznie z [email protected], jeśli podejrzewasz, że doszło do nadużycia Twojego adresu e-mail lub hasła do Rentola.

Zrezygnuj z subskrypcji swojego konta

Możesz zamknąć swoje konto Rentola w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Możesz wysłać wiadomość e-mail do działu obsługi klienta na adres [email protected] lub kliknąć przycisk "Anuluj subskrypcję" na stronie swojego profilu.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Jednak z przyczyn technicznych nie możesz anulować subskrypcji przez pierwsze 24 godziny. Gdy subskrypcja zostanie anulowana, nie będzie dalej obciążana, dopóki nie zostanie ponownie aktywowana lub nie zostanie utworzona nowa.

Odpowiedzialność za tworzenie treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści tworzone przez niego na portalu Rentolas są zgodne z zasadami reklamowymi Rentolas, nie naruszają żadnych przepisów prawa ani praw osób trzecich. Dotyczy to zarówno tworzenia treści ręcznie, jak i korzystania z usług (takich jak funkcja "automatycznego przesyłania"), które umożliwiają automatyczne pobieranie treści z innych stron internetowych.

Jeśli użytkownik prosi Rentola o ręczne lub automatyczne utworzenie zawartości podczas kopiowania ze strony internetowej lub innych mediów cyfrowych, podkreśla się, że musi uzyskać wszelkie niezbędne zgody/licencje stron trzecich, zanim Rentola zostanie poproszony o automatyczne pobranie zawartości.

Rentola} ma prawo do usuwania treści ze swojego portalu bez uprzedzenia, jeśli uzna to za konieczne ze względu na rozwiązanie umowy, naruszenie prawa, opiekę nad osobami trzecimi lub przestrzeganie dowolnego prawa. Rentola} zastrzega sobie również prawo do usuwania treści, które zostaną uznane za naruszające nasze zasady dotyczące reklamy, szkodzące dobremu imieniu Rentola} lub w inny sposób nieodpowiednie dla innych użytkowników portalu.

Na użytkowniku spoczywa ciężar udowodnienia, że tworzenie treści na portalu Rentola nie narusza praw osób trzecich i musi on niezwłocznie przedstawić na żądanie Rentola dokumentację potwierdzającą uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód/licencji.

Rentola} nie sprawdza tworzonych przez użytkownika treści pod kątem tego, czy nie naruszają one praw osób trzecich lub ich zgodności z prawem. Użytkownik zobowiązuje się wynagrodzić Rentola wszelkie straty poniesione przez Rentola oraz zwrócić wszelkie koszty. W tym uzasadnione koszty doradców, które Rentola} może ponieść w związku z tym, że treści stworzone na portalu Rentola} mogą naruszać prawa osób trzecich lub w inny sposób łamać prawo.

Informacje osobiste

Korzystając ze stron internetowych z usługami świadczonymi przez Rentola, użytkownik zgadza się, że Rentola (administrator danych) gromadzi, przekazuje, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe użytkownika na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność danych osobowych, za pomocą których tworzy swoje konto, oraz za ochronę swojego hasła. Jeśli Twoje hasło zostało nadużyte, powinieneś natychmiast poprosić o zmianę hasła i zablokowanie konta poprzez [email protected].

Informacje ogólne

Niniejsze warunki oraz inne powiązane warunki określone na stronie Rentola stanowią całość umowy między Rentola a użytkownikiem i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności inne warunki odnoszące się do konkretnego produktu lub usługi oferowanej przez Rentola} mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami ogólnymi.

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa lokalnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umowa nie podlega wyłącznej jurysdykcji lokalnych sądów. Jeśli Rentola nie egzekwuje jakiegoś szczególnego postanowienia, nie oznacza to, że zrzekliśmy się prawa do jego egzekwowania w późniejszym terminie. Jeśli sąd uzna którykolwiek z tych warunków za nieważny, pozostałe warunki nadal będą obowiązywać. Możemy dokonać cesji niniejszej Umowy według własnego uznania, zgodnie z poniższymi postanowieniami dotyczącymi powiadomienia o tym fakcie.

Wyślemy Ci wiadomości na podany przez Ciebie adres e-mail.

Zmiany warunków

Rentola stale się rozwija. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany aktualnych warunków i cen bez uprzedzenia. Niniejsze warunki zostały ostatnio zaktualizowane w sierpniu 2020 r.